ING

Educatie

Wat zijn aandelen?

Als u aandeelhouder bent, bent u eigenaar van een deel van een onderneming. U deelt dan ook mee in de eventuele winst of verlies. De waarde van uw aandelen hangt samen met de bedrijfsresultaten en de toekomstverwachtingen van die onderneming. Als aandeelhouder heeft u het recht om op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) het woord te voeren en heeft u stemrecht.

Rendement op aandelen

Als aandeelhouder kunt u op 2 manieren rendement behalen op uw aandelen:

  • Dividendrendement: u krijgt een deel van de winst, het dividend, uitgekeerd.
  • Koersrendement: de koers van een aandeel kan sterk schommelen. Als een onderneming goed presteert, kan de koers van het aandeel stijgen.

Risico’s van aandelen

Als aandeelhouder deelt u mee in de winst, maar ook in het verlies van de onderneming. In goede tijden profiteert u van koersstijgingen en/of dividenduitkeringen. Maar als de onderneming slecht presteert, de markt in een dip zit, of de economie als geheel slecht draait, zal dat kunnen leiden tot een lagere koers van het aandeel. Het is zelfs mogelijk dat het bedrijf failliet gaat en u uw volledige inleg verliest. Het is belangrijk dat u de risico’s van aandelen goed begrijpt voordat u gaat beleggen in dit product.

Disclaimer

Let op: In het beursspel wordt gewerkt met referentiekoersen. Deze referentiekoersen zijn indicatief en kunnen afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarden.